Obsah

Třída: Hvězdičky (děti předškolního věku)

Týden: 1.3. – 5.3.2021

Téma: Jaro

1) Literární činnost: Jarní pohádka

  • Četba a rozbor pohádky, dokázat převyprávět děj pohádky, porozumět rozdíl mezi zimou a jarem

2) Jazyková a rozumová činnost

  • Spontánní rozhovory o jaru – změny v přírodě, změny počasí, opakování, poznávání a pozorování jarních květin, co dělají zvířata na jaře, činnosti na zahradě na jaře

3) Rozumová činnost

  • Osvojení si básně o jaru

4) Výtvarná činnost

  • Omalovánka jarních květin – pojmenování květin, ujasnění si jaké mají barvy
  • Zaměřit se na správné držení tužky, důslednost při vybarvování, zvolit správné barvy

5) Grafický list

  • Ovečka – uvolnění ruky, správné držení tužky, kresba vlny

Materiály ke stažení zde:

1. týden distanční výuky (345.14 kB)