Obsah

Vánoční besídka u sluníček

Ve čtvrtek 12.12.2019 se ve třídě sluníček uskutečnila vánoční besídka. Dětem se vše podařilo a všem přítomným se vystoupení moc líbilo. Za to byly odměněny velký potleskem. Nechyběla ani slova chvály. Největším překvapením však byly dárky pod stromečkem, které si každé dítě odneslo domů.