Obsah

Slavnostní rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 21. června jsme se na Obecním úřadu ve Vrdech slavnostně rozloučili s našimi předškoláky. Pan starosta Šindelář měl k dětem přátelský proslov a spolu s paní ředitelkou Truksovou předali dětem knížky. Cestou do školky jsme hráli šipkovanou. Šipky dovedly děti až k pokladu, který si s nadšením snědly. Předškolákům přejeme, aby rádi vzpomínali na léta v naší školce a ve škole se jim dařilo a líbilo.