Obsah

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Moc děkujeme paní Kobelové za krásné vyprávění vánočního příběhu, který děti přenesl do období nadcházejícího adventu.