Obsah

Náš vzdělávací program

Předškolní vzdělávání uskutečňujeme podle Školního vzdělávacího programu, který je v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní  vzdělávání, což je kulikulární dokument státní úrovně platný pro veškerá předškolní vzdělávání.

Konkrétní vzdělávací nabídku ještě rozpracováváme na každý týden do Třídních vzdělávacích programů každé třídy.

S aktuálním týdenním programem společně s texty básniček či písniček seznamujeme rodiče prostřednictvím nástěnek v dětských šatnách.  

Co chceme

Jde nám o to, aby se v naší mateřské škole děti cítily spokojeně, bezpečně jako doma, aby zde prožívaly psychickou i fyzickou pohodu, aby k nám chodily rády a do mateřské školy se těšily.

Reagujeme na zájem dětí- není důležitý výsledek, ale prožitek dětí.

Naše motto: „ Mateřská škola plná pohody po celý rok“

Na co se můžete těšit

Pořádáme akce a oslavy u příležitosti svátku Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, Dne matek, Dne dětí, slavnostně se loučíme s předškoláky. S dětmi oslavujeme i jejich svátky a narozeniny.

Navštěvuje nás Policie ČR, Hasiči, spolupracujeme s Místní knihovnou, pořádáme společné akce s Mateřskou školou II. Vrdy a se Základní školou Vrdy.

M A T E Ř S K Á Š K O L A 1. V R D Y , V Ě T R N Á 120 , 285 71 V R D Y

E mail : ms@vrdy.cz

Tel. 327 397 204

 

Úvod:

 

Naše mateřská škola, příspěvková organizace vznikla 1.1.2003. Je dvoutřídní a poskytuje celodenní péči dětem ve věku zpravidla od 3. – do 6 let. Výhodné je umístění budovy v okrajové, klidné části vesnice. Přilehlá a rozsáhlá zahrada je vybavena 2 pískovišti, houpačkami, průlezkami, 2 zahradními domečky, věží se skluzavkou.

Od 1.8.2018 se sloučila s Mateřskou školou II. Vrdy, Školská 332, 285 71 Vrdy do jednoho právního subjektu a vznikla tak 2 střediska Mateřské školy 1. Vrdy : 1. Větrná 120

2. Školská 332

Středisko Školská 332 je také dvoutřídní a také poskytuje celodenní péči dětem ve věku zpravidla od 3. –do 6let.

Jeho budova je umístěna v klidné části obce za základní školou. Přilehlá zahrada je vybavena 2 pískovišti, zahradním domečkem se skluzavkou a dětským hřištěm.

 

Ředitelství obou středisek je :

 

Mateřská škola 1. Vrdy ředitelka : Jitka Truksová

Větrná 120

285 71 Vrdy

tel.č. 327 397 204 e-mail: ms@vrdy.cz

 

Středisko Větrná 120 : tel.č. 327 397 204 Personální zajištění:

učitelky: Iva Lebdušková

             Gabriela Hurdová

             Nikola Vančurová

 

Asistent pedagoga : Nikola Vančurová

                              Michaela Brynychová

 

uklízečky: Ladislava Urválková

               Kateřina Homolková

 

Středisko Školská 332 : tel.č. 327 397 267 Personální zajištění:

 

vedoucí učitelka : Mgr. Adéla Klímová

 

učitelky : Bc. Jana Horká

              Bc. Ivana Nováková

              Mojmíra Kopinová

 

uklízečky: Jaroslava Loužilová

               Jitka Jurášová

Aktuality

22.03.2019

Zápis dětí do MŠ 1. Vrdy na šk. rok 2019/2020

Zápis dětí do MŠ 1. Vrdy na šk. rok 2019/2020

Zveme Vás k zápisu dětí do mateřské školy. Žádost o přijetí k vyzvednutí v dubnu v budovách MŠ.

Detail