Obsah

VÝŠE ÚHRADY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /ŠKOLNÉ/

V MŠ od 1. září 2022

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem obce Vrdy stanovujeme od 1. září 2022 výši ,,školného“ pro školní rok 2022-2023 na 350,-Kč měsíčně.

/dle §6, odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění/

Rodiče dětí, které nastoupí do základní školy od 1. září 2023 ,,školné“ nehradí.

 

Vrdy dne 2. června 2022

 

Bc. Renata Mišutková, řed. školy