Obsah

Uspořádání dne

 

Provozní doba je od 6:30 – 16:00 hodin

 

Režim dne:

06:30-09:30 ranní hry, volné, spontánní zájmové aktivity, komunitní kruh
  aktivity řízené pedagogickými pracovníky zaměřené na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi
  osobní hygiena
  dopolední svačina
09:30–11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30-12:15 osobní hygiena, oběd
12:15-14:00 odpočinek, náhradní aktivity pro děti s nižší potřebou spánku
14:00-14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30-16:00 volné činnosti a pohybové aktivity dětí, odpolední hry