Obsah

Odloučené pracoviště MŠ Školská 332
Do provozu byla uvedena 1. 1. 1981. Jedná se o MŠ pavilónového typu v klidné části obce obklopenou zahradou. V každém ze dvou pavilónů se nachází jedna třída s vlastním zázemím - třída, herna, ložnice, šatna pro děti, umývárna, sklad na pomůcky, kuchyňka na výdej stravy. V obou třídách je heterogenní věkové složení dětí. Třídy jsou vybaveny účelovým nábytkem, který odpovídá hygienickým normám.
Zahrada má z velké části travnatý povrch se skupinou stromů a keřů - v letních měsících poskytují stín. Dále se zde nachází průlezová sestava se skluzavkou, lavičky, tělovýchovné nářadí a náčiní a pro každou třídu pískoviště.