Obsah

 Provozní doba MŠ je 6:30 - 16:00

 Režim dne:

7:15 - 9:00 hodin

spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební,výtvarné...), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, jazykové chvilky, relaxační chvilky, komunitní kruh, prohlížení encyklopedií, experimenty, řešení problémových situací apod.
9:00 - 9:45 hodin hygiena, dopolední svačina, příprava na pobyt venku
9:45 - 11:45 hodin pobyt dětí venku
11:45 - 12:30 hodin převlékání, hygiena, oběd a osobní hygiena dětí - čištění zubů, příprava na odp. odpočinek a klidové aktivity, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
12:30 - 14:15 hodin relaxace, četba dětem, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, vzdělávací a klidové aktivity, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:15 - 14:45 hodin hygiena, odpolední svačina
14:45 - 15:00 hodin volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené
15:00 - 16:00 hodin spontánní a skupinové hry spojených dětí ve třídě "Sluníček", pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální hry dětí