Obsah

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu
a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

MŠ Vrdy 1, IČ: 75032813, jakožto správce  zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou.

 

Kontaktní údaje Správce:

MŠ Vrdy 1, IČO: 75032813, tel: , email: msvrdy@gmail.com

Kontaktní údaje pověřence pro osobní údaje: 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Marie Francová, mobil: 724 188 659, e-mail: mikroregioncaslavsko@gmail.com