Obsah

Velikonoční strom

MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE – TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ

Vážení rodiče,

všechny zaměstnankyně naší školy jsme se zapojily k ostatním úžasným lidem a vyrábíme roušky.

Šijeme roušky jak pro děti, tak dospělé.

Prosíme držte se, věřte, že společně to zvládneme!

I nadále vystavujeme potvrzení OČR. Po telefonické dohodě: 725 377 227, 723 232 868. K dispozici je i ke stažení zde stránkách.

Vzhledem k nelehké situaci, jsme připravily pro děti témata řízených činností, na kterých bychom s dětmi pracovaly. Různé druhy výrobků najdete i na facebooku i na internetu.

I. Žádost o ošetřovné

 

Tuto žádost vyplní zákonný zástupce, který bude pečovat o dítě po dobu uzavření MŠ. Až v případě, že by se pečovatelé chtěli v průběhu vystřídat využijete žádost  II. 

 

II. Žádost o ošetřovné

Tento díl slouží pro uplnatnění nároku v případě převzetí péče o dítě jiným oprávněným.

VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.   

Zejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.  

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:

  • Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici
  • Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra
  • Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu

 

   Mimořádné opatření

  Úřední hodiny v době nouzového stavu

16. 03. 2020, 17. 03. 2020, 18. 03. 2020           -           8.00 – 12.00 hod.

Nadále pak každé pondělí od 8.00 – 12. 00 hod.

 

Důležití informace na tel číslech: 723 232 868, 725 377 227.

 

Případné změny budou oznamovány zveřejněním na našich webových stránkách a vyvěšením informačních letáků v budovách.

 

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci

Děkuji za vaši vstřícnost a zodpovědnost! Přeji nám mnoho sil!


Jaroslava Radovnická, ředitelka školy

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE


Na základě nepříznivého vývoje situace ohledně šíření koronavirové epidemie (Covid-19), rozhodla Rada obce Vrdy na dnešním mimořádném zasedání o ukončení provozu v MŠ I Vrdy, a to dnem 16. 3. 2020 do odvolání. K tomuto nepopulárnímu rozhodnutí dospěla Rada obce Vrdy po odborné konzultaci s paní ředitelkou MŠ I Vrdy, panem ředitelem ZŠ Vrdy a paní vedoucí školní kuchyně. K obdobnému rozhodnutí přistoupili i zřizovatelé v okolních městech a obcích.
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich dětí,

v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracíme s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

  1. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
  2. v případě, že se žáci školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště
  3. Prosíme, neposílejte do školy nemocné děti.

Jako edukační pomůcku si Vám dovolujeme nabídnout informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav:

Informační leták

Přehled nových vládních opatření kvůli koronaviru

• od úterních 18 hodin se ruší všechny kulturní, společenské i náboženské akce nad 100 osob

• od středy se zavírají základní, střední a vysoké školy. Mateřské školy a jesle zůstávají v provozu.

• sportovní akce by se mohly teoreticky konat bez diváků

• restaurace či nákupní centra zůstávají otevřená

 

Úvod

Naše mateřská škola, příspěvková organizace  vznikla 1.1.2003. Je dvoutřídní a poskytuje celodenní péči dětem ve věku zpravidla od 3. – do 6 let. Výhodné je umístění budovy v okrajové a klidné části vesnice. Přilehlá a rozsáhlá zahrada je vybavena 2 pískovišti, houpačkami, průlezkami, 2 zahradními domečky a věží se skluzavkou. 

 

Od 1.8.2018 se sloučila s Mateřskou školou II. Vrdy, Školská 332, 285 71 Vrdy do jednoho právního subjektu a vznikla tak 2 střediska Mateřské školy 1. Vrdy : 1. Větrná 120

2. Školská 332

Středisko Školská 332 je také dvoutřídní a také poskytuje celodenní péči dětem ve věku zpravidla od 3. –do 6let.

Jeho budova je umístěna v klidné části obce za základní školou. Přilehlá zahrada je vybavena 2 pískovišti, zahradním domečkem se skluzavkou.

 

Ředitelství obou středisek je :

 

Mateřská škola 1. Vrdy ředitelka : Jaroslava Radovnická

Větrná 120

285 71 Vrdy

tel.č. 327 397 204 

tel.č. 725 377 227

tel.č. "Berušky": 606 238 298

         "Sluníčka": 606 238 586

e-mail: msvrdy@gmail.com

 

Personální zajištění:

zástupkyně ředitelky: Iva Lebdušková

učitelky: Gabriela Hurdová

             Jitka Truksová

             Michaela Brynychová

 

Asistent pedagoga : Kristýna Průšová

                             

uklízečky: Ladislava Urválková

              Dana Kalousková

 

Středisko Školská 332 : tel.č. 327 397 267 

                                  tel.č. "Hvězdičky": 605 161 595

                                  tel.č. "Sluníčka": 731 821 850

Personální zajištění:

učitelky : Jana Horká

              Lenka Průšová

              Mojmíra Kopinová

asistent pedagoga: Zdeňka Stará

 

uklízečky: Kristýna Ledvinková

              Božena Luňáčková