Obsah

Název: Mateřská škola 1, Větrná 120, 285 71 Vrdy
Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení od 1.8.2018 a je zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání
Zřizovatel: Obec Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy

Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola, Školská 332, 285 71 Vrdy
Úřední hodiny: po telefonické či osobní domluvě
 

Telefonní čísla MŠ:

Ředitelka: 327 397267

Zástupkyně ředitelky: 327 397 204

 

Třídy střediska Větrná:

Sluníčka 606 238 586

Berušky 606 238 298

 

Třídy střediska Školská:

Hvězdičky 605 161 595

Sluníčka    731 821 850

 

Elektronické adresy:

Ředitelka:

 msvrdy@gmail.com

Středisko Větrná:

 msvetrnavrdy@gmail.com

 

Adresa internetové stránky MŠ: www.ms1-vrdy.cz

 

Telefonní čísla ŠJ: 775 556 214

Elektronická adresa: z.vavrinova@zs-vrdy.cz


Číslo účtu MŠ: 27-5376410297/0100
Číslo účtu ŠJ:  27 649 0207/0100
IČ: 75032813

ID datové schránky: 2iik43r